”Jag varseblir inte mitt eget bästa.”

Jag öppnar mig för möjligheten att jag inte vet mitt bästa och behöver assistans av den Helige Ande.

Han skall leda mig i alla situationer.

Jag behöver inte göra någonting av mig själv.