”Jag kan undkomma den värld jag ser genom att ge upp tankarna på attack.”

Så befriande det är att tänka att jag kan ändra mitt sätt att tänka och se på världen.

Jag kan inte ända på världen. Jag kan bara ändra mina tankar om världen.

Först måste jag inse att mitt sinne är orsaken till det jag ser. Jag är ansvarig får det jag ser.

Sedan måste jag släppa det. Välja att ändra mina tankar, släppa de gamla.

Vara villig att ändra mig.

Överlämna till den Helige Ande att ersätta det gamla med heliga tankar om kärlek och frid.