”Det jag ser är en form av hämnd.”

Svår att förstå.

Jag ser en värld som inte varar.

Den varar inte eftersom att vara är ett verkligt attribut och världen jag ser är inte verklig. Den är bara en bild i min inbillning.

Denna bild målades av mina attackerande tankar. De får mig att inbilla mig en värld som skall hämnas mig för att jag attackerar den.