”Jag är fast besluten att se tingen på ett annat sätt.”

Allting som gör mig arg eller irriterad är detsamma.

”Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Det ena är inte ”svårare” eller ”större” än det andra. De är alla detsamma. Alla uttryck för kärlek är maximala.”
Princip nr 1

Alla former av ilska kommer från samma källa.

Och vi lägger ut vår ilska på andra.

Egot inom oss letar hela tiden efter situationer som ilskan kan projicera på någon annan eller något annat.

När den i själva verket är min egen. Något jag måste jobba med och lära mig att se på ett annat sätt.