”Jag är fast besluten att se.”

Jag kan se allting på ett annat sätt. Jag bestämmer.

Jag tränar mitt sinne så ofta jag kan.

Jag vill vara lycklig, jag vill ha frid.

Jag upprepar orden i dagens lektion långsamt och positivt hela dagen.