”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.”

Mina tankar påverkar alltid alla sinnen.

Alla sinnen är förenade. Alla sinnen är ett.

”Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människor som du int ens har mött, och leda till förändringar som du inte kunnat drömma om i situationer som du inte ens är medveten om.” Princip nr 45