”Mina tankar är bilder jag har gjort.”

Jag lär mg att se förbi den kroppsliga nivån.

Jag lär mig att se bortom det fysiska.

Jag öppnar mig för sann varseblivning och ser ljuset i allting.

Symboler i form av ljuskanter runt människor och saker och ljusupplevelser uppenbarar sig för mig. Jag känner glädje och tacksamhet.