”Gud skapade inte en meningslös värld.”

Vi är ansvariga för den värld vi ser.

Gud lämnade oss inte i rädslan, i meningslösheten.

Men vi måste gå genom rädslan till kärleken. Sådan är resan.

Vi måste våga möta våra rädslor, se dem rakt in i ögonen.

Och sedan vandra mot öppenhet och glädje och kärlek in i Guds Rike.