”Mina meningslösa tankar visar mig en meningslös värld.”

Allting jag ser är en projektion av mina tankar.

Jag är ansvarig för det jag ser.

Så jag lär mig att inte försöka ändra världen utan mitt sätt att se på den.

Sinnet är det primära och världen är sekundär.

Sinnet är orsaken och världen är effekten.

Denna tanke innehåller grunden för den frid, avslappning och frihet från oro som vi försöker uppnå.