”Mina tankar betyder ingenting.”

När jag upptäcker att jag tänkt så många meningslösa tankar som inte betyder någonting så banar det vägen för min upptäckt av de verkliga, sanna tankarna som jag tänker med Gud och den Helige Ande.

Jag kommer till Gud med tomma händer och Han fyller dem med Sin Kärlek.

Mirakler kommer från Guds Kärlek och jag vill erbjuda alla mina systrar och bröder ett mirakel.