”Mitt sinne är helt upptaget av tankar från det förgångna.”

Vi ser egentligen ingenting! Allting vi ser är den yttre bilden av ett inre tillstånd.

Varför tänka på det förgångna, det är i alla fall inte här.

Var i nuet. Låt varje ögonblick vara en pånyttfödelse och låt detta heliga ögonblick ledas av den Helige Ande.

Jag känner mig tom oftare och oftare och är tacksam för det.

När jag låter tomheten ta över finns det plats för de verkliga tankarna, Guds tankar att fylla mitt sinne med.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av själve har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:2-4