”Jag ser bara det förgångna.”

Att födas på nytt är att låta det förgångna försvinna och se på allting utan dömande.