”Dessa tankar betyder ingenting. De är som de ting jag ser i det här rummet.”

Gud är med mig i allting, alltid. Gud i mig, jag i Gud.

Jag kan inte göra något av mig själv. Jag kan inte tänka av mig själv. Allt jag försöker göra av mig själv är meningslöst. Det jag gör och tänker betyder ingenting.

Låt mig i allt vägledas av Dig, Gud. Du har givit mig den Helige Ande och Jesus Kristus går med mig vart jag än går.