”Jag förstår ingenting av det jag ser i det här rummet.”

Jag lär mig att tömma mig på allt gammalt inlärt som jag så lätt projicerar på allting.

”Miraklet gör ingenting. Allt det gör är att göra ogjort. Och således upphäver det hindret för det som har gjorts. Det lägger inte till, utan tar enbart bort.” T 28.I.1:1-4