”Jag har givit allt jag ser i det här rummet all den mening som det har för mig.”

Vår varseblivning är formad av våra sinnen.

Mitt sinne kan lysa upp ett annat sinne.

Det är Gud som tänder dem med samma gnista.