”Ingenting jag ser i det här rummet betyder någonting.”

Allting jag ser är symboler för kärleken.

Och allting som kommer ur kärleken är ett mirakel.

”Alla mirakel innebär liv, och Gud är Livgivaren. Hans Röst kommer mycket uttryckligt att visa dig vägen. Du kommer att få veta allt du behöver veta.” Princip nr 4