”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara den som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Guds Kärlek omsluter mig.

Jag känner mig trygg hos Honom.

Min enda funktion på jorden är att förlåta världen och på så sätt komma ihåg Gud.