”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara den som leder för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

”När du har accepterat ditt uppdrag att utsträcka frid kommer du att finna frid, för genom att manifestera den kommer du att se den.” T 12.VII.11:1

Vår funktion på jorden är att vara världens ljus.

Förlåta och älska och föra budskapet om oskuld till alla.

Expandera friden och kärleken som vi funnit till allt och alla i världen.