”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Låt oss vända oss till Honom Som visar vägen och gör våra steg säkra.

Vi är här för att komma ihåg Gud genom att förlåta och dela Hans verklighet med varandra.

Han vet vad jag behöver och Han ger det till mig.

Han hör mig alltid, Han omsluter mig alltid, Han tröstar mig alltid.