”Frid vare med mig, Guds helige Son. Frid vare med min broder, som är ett med mig. Låt hela världen välsignas med frid genom oss.”

Det är vad allting handlar om!

Att finna friden inom oss.

Att dela den med varandra.

Att dela den med hela världen.

Guds frid!