”Guds svar är en form av frid. All smärta helas; all förtvivlan ersätts med glädje. Alla fängelsedörrar öppnas. Och all synd förstås som endast ett misstag.”

Allt jag vill ha är Guds frid!

Det är det primära. Allt annat är sekundärt.

Frid är omöjlig om jag är förblindad av oförlåtelse.

Hjälp mig att förlåta för jag vill ha frid.