”Sjukdom är endast ett annat ord för synd. Helande är endast ett annat ord för Gud. Miraklet är således ett rop på Honom.”

Jag vill leva i all enkelhet. Känna igen Gud och inse att jag delar Hans natur.

Rätta mina galna och felaktiga tankar på orsakens nivå.

Jag är inte en kropp. Kroppen är betydelselös.

Lär mig att förlåta som är ett sätt att hela och att komma ihåg Gud.

Låt mig alltid tala med Gud.

Låt mig öppna mitt hjärta för oskulden, för mildheten och för tacksamheten.

Låt helande bli mitt ändamål för mig själv och för andra.

I varje möte idag; låt mig komma ihåg att jag är här för att hela och för att erbjuda mirakler oh befria från skuld.