”Idag låter jag Kristi sanna seende se på alla ting åt mig och inte döma dem, utan ge varje ting ett mirakel av kärlek i stället.”

Kärlekens lag får råda. Det jag ger min syster eller broder är en gåva till mig själv.

Att ge och att få är detsamma.

Låt mig ge det jag söker. Låt mig ge det jag vill finna för mig själv.

”Och om du väljer att se en värld utan någon fiende, i vilken du inte är hjälplös, kommer medlen att se den att ges till dig.” T 21.VII.9:4