”Jag har ingen orsak att känna vrede eller rädsla, för Du omsluter mig. Och i varje behov jag varseblir, är Din nåd allt jag behöver.”

Jag tillåter mig att känna denna underbara glädje och trygghet och tacksamhet att vara omsluten av Guds kärlek.

Jag är som en liten boll omsluten av ljus på alla sidor.

Här finns ingen plats för något annat än fullkomlig frid och glädje.