”Jag ombeds inte att offra någonting för att finna Gud barmhärtighet och frid.”

”Offer är ett begrepp som är totalt okänt för Gud.” T 3.I.4:1

Jag förblir så som Gud skapade mig.

Min funktion är att komplettera Gud.

Jag förblir fullständig och komplett.

Barmhärtighet och frid kostar ingenting.

Jag behöver bara vara villig att ge och få dem.