”Jag låter förlåtelsen vila över alla ting, för på så sätt kommer förlåtelsen att ges till mig.”

Låt oss gå hem till Gud tillsammans!

Jag har nyckeln i min hand.

Låt alla ting vara precis så som de är, oskyldiga och fria från dömande.