”Jag kan endast attackera min egen syndfrihet och det är endast den som gör mig trygg.”

Låt oss älska och förlåta i stället för att hata och attackera.

Låt oss komma ihåg Vem vi är och välsigna allt och alla.

Låt oss rätta det vi varseblir i varandra, hela varandra och dela den Helige Ande med varandra.

Låt oss ägna oss åt mirakler.