”Jag kan vara fri från lidande idag.”

”Vi försöker nu att låta övningen endast vara en början. För vi väntar i stilla förväntan på vår Gud och Fader.

Vi säger några enkla välkomnande ord, och förväntar oss att vår Fader skall uppenbara Sig som Han har lovat.

Vi säger de inbjudande orden som Hans Röst föreslår, och sedan väntar vi på att Han skall komma till oss.”