”Jag påverkas endast av mina tankar.”

Jag väljer mina tankar.

Jag är ansvarig för det jag ser.

Ingenting utanför mig kan skada mig på något sätt.

Låt mig komma ihåg detta idag.

Ingenting kan skada mig.

Jag har inga fiender. Ingenting från det yttre kan hota mig.

Jag är trygg och säker.