”Förlåtelsen låter mig veta att sinnen är förenade.”

När jag förlåter öppnas mitt hjärta och jag känner mig förenad med min broder och kommer ihåg att vår relation bara är en återspegling mellan Gud och Hans Son.