”Jag väljer att se min broders syndfrihet.”

Därför att jag vill se min egen.

Allting är ett val. Jag ser det jag vill ska vara sant och det jag vill se.

Jag behöver bara besluta mig för att se allting som oskyldigt i stället för fyllt av skuld.

Om jag beslutar mig för att se oskuld är det vad jag kommer att se.

När jag endast vill ha kärlek och frid kommer jag inte att se något annat.

När jag ser min broder som oskyldig och syndfri så kommer jag ihåg Gud.

Jag ser Kristi ansikte i honom och finner vägen till Gud genom honom