”Förlåtelsen gör slut på drömmen om konflikt här.”

Jag måste ta fullt ansvar för mina egna tankar och se att det är mitt ego som genererar alla dömande tankar om konflikt.

Andra personer har ingenting med dem att göra.

”Det sinne som menar att allt det vill ha är frid måste förena sig med andra sinnen, för det är så friden uppnås. Och när en önskan om frid är uppriktig, ges medlen för att finna den i en form som varje sinne som ärligt söker efter den kan förstå.” Lektion 185.6:1-2