”Rädslan binder världen, förlåtelsen gör den fri.”

När jag övar förlåtelse känner jag friheten och makten att älska.

När jag inser att bilden av misstag jag ser i min broder är något jag själv gjort, och att jag kan välja att se honom på ett annat sätt, känner jag att vi är Guds Söner.

Genom min förlåtelse befriar jag världen från skuld.

Jag har makten att befria världen från sina bördor och den makten är förlåtelsens makt.

”När jag har förlåtit mig själv och kommit ihåg Vem jag är, kommer jag att välsigna allt och alla jag ser.” Lektion 52.2:5