”Det finns ingen konflikt, för min Vilja är Din.”

Jag tränar på att inte se egot, inte höra det, ja helt enkelt nonchalera det.

För att kunna undvika det behöver jag se det rakt in i ögonen och se att det är ingenting annat än ett dåraktigt och obetydligt misstag.