”Jag skall inte skada mig själv igen idag.”

Låt min förlåtelse lära mig att jag är Guds Son.

Allt jag ser med kroppens ögon och hör med kroppens öron är en dröm.

Det är en projicerad inbillning av mina tankar.

Låt mg i stället se allting som kärlek eller ett rop på kärlek.

”Du kan göra mycket för ditt och andras helande, om du i en situation som påkallar hjälp tänker så här:
Jag är här enbart för att vara sant hjälpsam.
Jag är här för at företräda Honom Som har sänt mig.
Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra, för Han Som har sänt mig kommer att leda mig.
Jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar, då jag vet att Han går dit tillsammans med mig.
Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.
T 2.V(A)18