”Jag väljer andra plats för att vinna första.”

Det finns ingenting att frukta.

Gud är nära, så nära som att andas.

Han är alltid med mig och jag med Honom.

”Varje dag, varje timme, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig.” Lektion 271.1:1