”Jag behöver bara ropa och Du kommer att svara mig.”

Jag provar och det funkar!

Oftare och oftare ropar jag tyst till Gud när jag fastnar i något och inte vet vad jag skall göra. Han svarar mig alltid.