”Jag är för evigt Guds Verkan.”

”Och om du väljer att se en värld utan någon fiende, i vilken du inte är hjälplös, kommer medlen att se den att ges till dig.” T 21.VII.9:4

Jag lär mig att jag är så som Gud skapade mig. Gud skapade mig som Sig Själv och Gud är Kärlek och därför är jag det också.