”Min Fader ger all makt till mig.”

”Ingen som älskar kan döma, och det han ser är fritt från fördömande.”
T 20.VII.9:7