”I mig är frälsningens mål och medel ett.”

Frälsning är att känna igen ettheten. Att vi alla är förenade i Gud.

Att känna igen att vi är syndfria och fullkomliga.

Att komma ihåg det vi har glömt.

Vi har det alla inom oss.

Vi är vägen, sanningen och livet.