”Jag följer den väg som bestämts åt mig.”

Jag skall gå dit Du vill att jag skall gå.

Jag skall göra det Du vill att jag skall göra.

Jag skall alltid älska Dig, min Fader.