”Alla gåvor jag ger mina bröder är mina egna.”

Alla får allting!

Ett leende, ett tacksamhetens ord, en kärleksfull handling. Tillhör alla.

Vår skattkammare är full!

Vi är så rika och rikare blir vi när vi delar med oss.

Jag ger kärlek till mina bröder.

Jag ger glädje till mina bröder.

Jag ger frid till mina bröder.

På så sätt blir gåvorna mina.