”Alla gåvor mina bröder ger tillhör mig.”

Alla gåvor jag ger tillhör mina bröder.

Den Helige Ande skall ta dem och lägga dem där Han vet att de är välkomna.

Varje gåva till Honom skall mångfaldigas.

Alla sinnen är förenade och varje ögonblick kommer tusentals gåvor att anlända till mitt sinne från andra sinnen och från mitt sinne till andra sinnen.

Tack kär systrar och bröder!