”Jag söker en framtid som är olik det förgångna.”

Jag försöker att känna mig fri från det förgångna och framtiden.

Jag rullar ihop tidsmattan och lämnar allt i Dina Händer, Fader.

Jag vill bli helad så att jag kan hela.

Jag vill bli förlåten så att jag kan förlåta.