”Låt en ny varseblivning komma till mig nu.”

Låt mig födas på nytt tillsammans med mina systrar och bröder.

Jag vill se alla och allting som mina vänner.

Jag vill se min egen oskuld genom att se den i världen.

Jag finner min egen förlåtelse genom att förlåta andra.