”Jag ser alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.”

”Detta överensstämmer med varseblivnings grundlag: du ser det du tror finns där, och du tror att det finns där eftersom du vill att det skall finnas där. Varseblivningen har ingen anan lag än denna.” T 25.III.1:3-4

Jag kan välja att se en befriad värld, fri från allt mitt dömande.