”I oräddhet och kärlek tillbringar jag den här dagen.”

Jag kommer till Dig, Fader. Tyst och stilla.

Om jag undrar över något bär jag frågan till Dig och Du skall svara mig.

Jag känner stor tacksamhet och vill dela den med Dig och mina systrar och bröder.

Jag välkomnar kärleken och ljuset i mitt hjärta.