”Jag skall inte vara rädd att se inåt idag.”

Djupt inom mig skall jag finna Gud och höra Hans Röst tala om för mig vem jag är och vad jag skall göra.

På vägen hem till Gud hör jag egots röst som försöker få mig att lyssna till den och följa den.

Jag lär mig att gå förbi den, att gå djupare, att helt enkelt gå hem till Gud.