”Detta ögonblick är den enda tid som finns.”

Jag övar det heliga ögonblicket. Jag tänker på det som det enda som finns.

Jag måste lära mig att se på världen som ett medel för att hela separationen.

Det heliga ögonblicket kommer till mig när jag är redo för det.