”Motstridiga önskningar kan inte vara min vilja.”

”Där Gud är, där är du. Sådan är sanningen.” T 14.VIII.4:4-5

Ingenting existerar utanför Gud som är Roten till allt vara.

Gu skapade mig. Det är sanningen som jag måste acceptera för att uppnå fullkomlig frid.